MALLEJA: PAKKAUKSEN LEVITYSKUVA  TÄSTÄ

(Stanssipiirros)

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) eli Kestävän palmuöljyn yhdistys on palmuöljyalan kansainvälinen yhdistys, joka kehittää periaatteita kestävälle palmuöljytuotannolle. RSPO pyrkii lisäämään öljypalmutuotannon ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta.

BonLAHJA / BONRED ÖLJY

BONLAHJA HINNASTO

PAKKAUS OMALLA ILMEELLÄ

Bonred 
öljyllä
RSPO-
sertifi-kaatti

KATSO BONRED ÖLJYSTÄ LISÄÄ >>> www.bonred.fi

Copyright © Bon Tuonti Oy. All rights reserved.

BONLAHJA

BONLAHJA  STANSSIPIIRROS TÄSTÄ

Suunnittelua varten