Copyright © Bon Tuonti Oy. All rights reserved.

PAKKAUS OMALLA ILMEELLÄ

BONLAHJA

BonLAHJA / BONRED ÖLJY

Bonred 
öljyllä
RSPO-
sertifi-kaatti

MALLEJA: PAKKAUKSEN LEVITYSKUVA  TÄSTÄ

(Stanssipiirros)

BONLAHJA HINNASTO

BONLAHJA  STANSSIPIIRROS TÄSTÄ

Suunnittelua varten

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) eli Kestävän palmuöljyn yhdistys on palmuöljyalan kansainvälinen yhdistys, joka kehittää periaatteita kestävälle palmuöljytuotannolle. RSPO pyrkii lisäämään öljypalmutuotannon ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta.

KATSO BONRED ÖLJYSTÄ LISÄÄ >>> www.bonred.fi